Efternamnet Baluyot


Snabbfakta om Baluyot


Baluyot på rövarspråket: Bobaloluyotot
Baluyot baklänges blir: Toyulab

Hur många har Baluyot som efternamn?

15 har Baluyot som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaluyotObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest