Efternamnet Bancila


Snabbfakta om Bancila


Bancila på rövarspråket: Bobanoncocilola
Bancila baklänges blir: Alicnab

Hur många har Bancila som efternamn?

18 har Bancila som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BancilaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest