Efternamnet Bandic


Snabbfakta om Bandic


Bandic på rövarspråket: Bobanondodicoc
Bandic baklänges blir: Cidnab

Hur många har Bandic som efternamn?

38 har Bandic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BandicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest