Efternamnet Banger


Snabbfakta om Banger


Banger på rövarspråket: Bobanongogeror
Banger baklänges blir: Regnab

Hur många har Banger som efternamn?

15 har Banger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BangerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest