Efternamnet Banifadel


Snabbfakta om Banifadel


Banifadel på rövarspråket: Bobanonifofadodelol
Banifadel baklänges blir: Ledafinab

Hur många har Banifadel som efternamn?

12 har Banifadel som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BanifadelObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest