Efternamnet Banjas


Snabbfakta om Banjas


Banjas på rövarspråket: Bobanonjojasos
Banjas baklänges blir: Sajnab

Hur många har Banjas som efternamn?

31 har Banjas som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BanjasObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest