Efternamnet Banke


Snabbfakta om Banke


Banke på rövarspråket: Bobanonkoke
Banke baklänges blir: Eknab

Hur många har Banke som efternamn?

46 har Banke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BankeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest