Efternamnet Bankel


Snabbfakta om Bankel


Bankel på rövarspråket: Bobanonkokelol
Bankel baklänges blir: Leknab

Hur många har Bankel som efternamn?

45 har Bankel som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BankelObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest