Efternamnet Banker


Snabbfakta om Banker


Banker på rövarspråket: Bobanonkokeror
Banker baklänges blir: Reknab

Hur många har Banker som efternamn?

12 har Banker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BankerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest