Efternamnet Bankler


Snabbfakta om Bankler


Bankler på rövarspråket: Bobanonkokloleror
Bankler baklänges blir: Relknab

Hur många har Bankler som efternamn?

35 har Bankler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BanklerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest