Efternamnet Baraka


Snabbfakta om Baraka


Baraka på rövarspråket: Bobarorakoka
Baraka baklänges blir: Akarab

Hur många har Baraka som efternamn?

66 har Baraka som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarakaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest