Efternamnet Barawi


Snabbfakta om Barawi


Barawi på rövarspråket: Bobarorawowi
Barawi baklänges blir: Iwarab

Hur många har Barawi som efternamn?

26 har Barawi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarawiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest