Efternamnet Barbakh


Snabbfakta om Barbakh


Barbakh på rövarspråket: Bobarorbobakokhoh
Barbakh baklänges blir: Hkabrab

Hur många har Barbakh som efternamn?

16 har Barbakh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarbakhObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest