Efternamnet Barbar Askar


Snabbfakta om Barbar Askar


Barbar Askar på rövarspråket: Bobarorbobaror asoskokaror
Barbar Askar baklänges blir: Raksa rabrab

Hur många har Barbar Askar som efternamn?

10 har Barbar Askar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Barbar AskarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest