Efternamnet Barboza


Snabbfakta om Barboza


Barboza på rövarspråket: Bobarorbobozoza
Barboza baklänges blir: Azobrab

Hur många har Barboza som efternamn?

14 har Barboza som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarbozaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest