Efternamnet Barbulescu


Snabbfakta om Barbulescu


Barbulescu på rövarspråket: Bobarorbobulolesoscocu
Barbulescu baklänges blir: Ucselubrab

Hur många har Barbulescu som efternamn?

17 har Barbulescu som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarbulescuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest