Efternamnet Bardaqji


Snabbfakta om Bardaqji


Bardaqji på rövarspråket: Bobarordodaqoqjoji
Bardaqji baklänges blir: Ijqadrab

Hur många har Bardaqji som efternamn?

11 har Bardaqji som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BardaqjiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest