Efternamnet Bardell


Snabbfakta om Bardell


Bardell på rövarspråket: Bobarordodeloll
Bardell baklänges blir: Lledrab

Hur många har Bardell som efternamn?

11 har Bardell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BardellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest