Efternamnet Bardici


Snabbfakta om Bardici


Bardici på rövarspråket: Bobarordodicoci
Bardici baklänges blir: Icidrab

Hur många har Bardici som efternamn?

10 har Bardici som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BardiciObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest