Efternamnet Bardskär


Snabbfakta om Bardskär


Bardskär på rövarspråket: Bobarordodsoskokäror
Bardskär baklänges blir: Räksdrab

Hur många har Bardskär som efternamn?

11 har Bardskär som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BardskärObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest