Efternamnet Bargalle


Snabbfakta om Bargalle


Bargalle på rövarspråket: Bobarorgogalolle
Bargalle baklänges blir: Ellagrab

Hur många har Bargalle som efternamn?

20 har Bargalle som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BargalleObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest