Efternamnet Barghouth


Snabbfakta om Barghouth


Barghouth på rövarspråket: Bobarorgoghohoutothoh
Barghouth baklänges blir: Htuohgrab

Hur många har Barghouth som efternamn?

39 har Barghouth som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarghouthObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest