Efternamnet Barhado


Snabbfakta om Barhado


Barhado på rövarspråket: Bobarorhohadodo
Barhado baklänges blir: Odahrab

Hur många har Barhado som efternamn?

14 har Barhado som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarhadoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest