Efternamnet Barhaido


Snabbfakta om Barhaido


Barhaido på rövarspråket: Bobarorhohaidodo
Barhaido baklänges blir: Odiahrab

Hur många har Barhaido som efternamn?

22 har Barhaido som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarhaidoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest