Efternamnet Barhammar


Snabbfakta om Barhammar


Barhammar på rövarspråket: Bobarorhohamommaror
Barhammar baklänges blir: Rammahrab

Hur många har Barhammar som efternamn?

16 har Barhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest