Efternamnet Barhe


Snabbfakta om Barhe


Barhe på rövarspråket: Bobarorhohe
Barhe baklänges blir: Ehrab

Hur många har Barhe som efternamn?

23 har Barhe som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarheObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest