Efternamnet Barho


Snabbfakta om Barho


Barho på rövarspråket: Bobarorhoho
Barho baklänges blir: Ohrab

Hur många har Barho som efternamn?

38 har Barho som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarhoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest