Efternamnet Baric


Snabbfakta om Baric


Baric på rövarspråket: Bobaroricoc
Baric baklänges blir: Cirab

Hur många har Baric som efternamn?

125 har Baric som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaricObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest