Efternamnet Barkal


Snabbfakta om Barkal


Barkal på rövarspråket: Bobarorkokalol
Barkal baklänges blir: Lakrab

Hur många har Barkal som efternamn?

14 har Barkal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest