Efternamnet Barkarö


Snabbfakta om Barkarö


Barkarö på rövarspråket: Bobarorkokarorö
Barkarö baklänges blir: örakrab

Hur många har Barkarö som efternamn?

12 har Barkarö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkaröObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest