Efternamnet Barkat


Snabbfakta om Barkat


Barkat på rövarspråket: Bobarorkokatot
Barkat baklänges blir: Takrab

Hur många har Barkat som efternamn?

20 har Barkat som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkatObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest