Efternamnet Barke


Snabbfakta om Barke


Barke på rövarspråket: Bobarorkoke
Barke baklänges blir: Ekrab

Hur många har Barke som efternamn?

38 har Barke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest