Efternamnet Barkelius


Snabbfakta om Barkelius


Barkelius på rövarspråket: Bobarorkokeloliusos
Barkelius baklänges blir: Suilekrab

Hur många har Barkelius som efternamn?

38 har Barkelius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkeliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest