Efternamnet Barkentin


Snabbfakta om Barkentin


Barkentin på rövarspråket: Bobarorkokenontotinon
Barkentin baklänges blir: Nitnekrab

Hur många har Barkentin som efternamn?

17 har Barkentin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkentinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest