Efternamnet Barkho


Snabbfakta om Barkho


Barkho på rövarspråket: Bobarorkokhoho
Barkho baklänges blir: Ohkrab

Hur många har Barkho som efternamn?

141 har Barkho som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkhoObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest