Efternamnet Barkne


Snabbfakta om Barkne


Barkne på rövarspråket: Bobarorkoknone
Barkne baklänges blir: Enkrab

Hur många har Barkne som efternamn?

22 har Barkne som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarkneObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest