Efternamnet Barman


Snabbfakta om Barman


Barman på rövarspråket: Bobarormomanon
Barman baklänges blir: Namrab

Hur många har Barman som efternamn?

90 har Barman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarmanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest