Efternamnet Barmousa


Snabbfakta om Barmousa


Barmousa på rövarspråket: Bobarormomousosa
Barmousa baklänges blir: Asuomrab

Hur många har Barmousa som efternamn?

26 har Barmousa som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarmousaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest