Efternamnet Barnevik


Snabbfakta om Barnevik


Barnevik på rövarspråket: Bobarornonevovikok
Barnevik baklänges blir: Kivenrab

Hur många har Barnevik som efternamn?

14 har Barnevik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarnevikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest