Efternamnet Barnö


Snabbfakta om Barnö


Barnö på rövarspråket: Bobarornonö
Barnö baklänges blir: önrab

Hur många har Barnö som efternamn?

23 har Barnö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarnöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest