Efternamnet Barone


Snabbfakta om Barone


Barone på rövarspråket: Bobaroronone
Barone baklänges blir: Enorab

Hur många har Barone som efternamn?

14 har Barone som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaroneObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest