Efternamnet Barotta


Snabbfakta om Barotta


Barotta på rövarspråket: Bobarorototta
Barotta baklänges blir: Attorab

Hur många har Barotta som efternamn?

10 har Barotta som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarottaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest