Efternamnet Barredal


Snabbfakta om Barredal


Barredal på rövarspråket: Bobarorredodalol
Barredal baklänges blir: Laderrab

Hur många har Barredal som efternamn?

10 har Barredal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarredalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest