Efternamnet Barremyr


Snabbfakta om Barremyr


Barremyr på rövarspråket: Bobarorremomyror
Barremyr baklänges blir: Rymerrab

Hur många har Barremyr som efternamn?

13 har Barremyr som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarremyrObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest