Efternamnet Barrén


Snabbfakta om Barrén


Barrén på rövarspråket: Bobarorrénon
Barrén baklänges blir: Nérrab

Hur många har Barrén som efternamn?

17 har Barrén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarrénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest