Efternamnet Barrestål


Snabbfakta om Barrestål


Barrestål på rövarspråket: Bobarorresostotålol
Barrestål baklänges blir: Låtserrab

Hur många har Barrestål som efternamn?

19 har Barrestål som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarrestålObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest