Efternamnet Barringer


Snabbfakta om Barringer


Barringer på rövarspråket: Bobarorrinongogeror
Barringer baklänges blir: Regnirrab

Hur många har Barringer som efternamn?

31 har Barringer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarringerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest