Efternamnet Barrington


Snabbfakta om Barrington


Barrington på rövarspråket: Bobarorrinongogtotonon
Barrington baklänges blir: Notgnirrab

Hur många har Barrington som efternamn?

55 har Barrington som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarringtonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest