Efternamnet Barrow


Snabbfakta om Barrow


Barrow på rövarspråket: Bobarorrowow
Barrow baklänges blir: Worrab

Hur många har Barrow som efternamn?

89 har Barrow som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarrowObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest