Efternamnet Barrsäter


Snabbfakta om Barrsäter


Barrsäter på rövarspråket: Bobarorrsosätoteror
Barrsäter baklänges blir: Retäsrrab

Hur många har Barrsäter som efternamn?

26 har Barrsäter som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarrsäterObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest